Wyjątkowe spotkania z chemią

 

W naszej szkole od wielu lat działa Koło Młodego Chemika, które prowadzone jest pod kierunkiem pani Małgorzaty Skoczylas. Zainteresowani uczniowie poszerzają na nim swoją wiedzę chemiczną oraz rozwijają swoje pasje badawcze. Na zajęciach koła uczniowie kształcą przede wszystkim swoje umiejętności praktyczne – rozwiązywania zadań problemowych, posługiwania się sprzętem i szkłem laboratoryjnym, planowania oraz realizację eksperymentów, dbania o bezpieczeństwo swoje i innych w kontakcie z odczynnikami chemicznymi.

Zamiłowanie do przedmiotu uczniowie przedstawiają swoim kolegom i koleżankom podczas „Wyjątkowych spotkań z chemią”, na które przygotowują pokazy efektownych doświadczeń chemicznych, pokazując przy tym młodszym uczniom jak ciekawą dziedziną nauki jest chemia.