Zarząd Rady Rodziców

 
 

Skład Zarządu Rady Rodziców 

Joanna Hęcińska – przewodnicząca
Sebastian Jokiel – z-ca przewodniczącej
Aneta Domańska – sekretarz
Anna Lerche-Wójcik – rachunkowość i finanse
Joanna Sójka-Kościelna – członek
Żaneta Stellmach – członek
Maciej Libera – członek

Konto Rady Rodziców:

BS Zawadzkie O/Olesno 36 8909 1032 2003 0000 1339 0001