Ubezpieczenia

 
 

 

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Rok szkolny 2023/2024

Ubezpieczyciel: COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń SA

Okres ubezpieczenia: 01/09/2023 – 31/08/2024

Szczegółowy zakres ubezpieczenia zawarty jest na polisie oraz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Zgłaszanie szkód:

 1. osobiście lub pocztą elektroniczną (zalecane):
  Kancelaria Brokerska Mariusz Jerka tel. 603111301 broker@mariuszjerka.com
  46-300 Olesno ul. Armii Krajowej 12 w godz 9.00- 17. 00 poniedziałek-piątek
 2. telefonicznie: 801120000 numer ten jest dostępny z telefonów stacjonarnych w całej
  Polsce lub +48 225016100
 3. online: https://zgloszenie.compensa.pl/assetclaim/new
 4. pocztą elektroniczną: dokumenty@compensa.pl
 5. pocztą tradycyjną: Compensa TU SA 02-342 Warszawa Al. Jerozolimskie 162

 Dokumenty niezbędne do zgłoszenia szkody:

 1. Zgłoszenie szkody – druk dostępny w sekretariacie szkoły, kancelarii brokerskiej lub na stronach towarzystwa.
 2. Dokumentacja medyczna związana z leczeniem wypadku lub rehabilitacją
 3. Rachunki imienne potwierdzające poniesione koszty związane z wypadkiem
 4. Inne dokumenty niezbędne do ustalenia wysokości świadczeń.

Dokumenty do pobrania:

 • Obowiązek informacyjny
 • Karta produktu
 • Ogólne Warunki Ubezpieczenia
 • Wykaz środków specjalnych
 • Zgłoszenie szkody
 • Tabela uszczerbków
 • Regulamin usługi elektronicznej
 • Polisa ubezpieczeniowa

Karta Produktu

OWU_NNW_Szkolne 2023

POLISA 1095657 – 62525 – Publiczna Szkoła Podstawowa NR 2

Compensa Zgloszenie_Szkody_NNW

Lista ubezpieczonych oświadczenie grupowe OWU

Dziecko w Sieci

UBEZPIECZENIE INDYWIDUALNE

Grupowe ubezpieczenie NNW zawarte w szkole należy traktować jako ubezpieczenie podstawowe. Rodzice oczekujący szerszego zakresu, wyższych świadczeń powinni doubezpieczyć się  zawierając dodatkowe, indywidualne umowy uwzględniające ich oczekiwania i potrzeby.

Dedykowane linki do ubezpieczeń indywidualnych zawieranych samodzielnie:

Indywidualne NW Compensa

Indywidualne NW InterRisk

 Indywidualne NW Allianz

 Indywidualne NW Generali

Indywidualne NW TUW TUZ