NAUCZANIE ZDALNE

 
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389, z późn. zm.)

Organizację pracy zdalnej w naszej szkole reguluje Zarządzenie 20/2020 dostępne w dokumentach szkoły, poniżej zamieszczamy dodatkowe informacje dla rodziców.

Informacje dla rodziców i uczniów klas 1-3 dotyczące korzystania z aplikacji Teams

Informacja dla rodziców o prowadzeniu nauki zdalnej

Każdy nauczyciel i uczeń korzystający z eDziennika UONET+ ma możliwość korzystania z pakietu
OFFICE 365  za darmo!

Aby skorzystać z pakietu OFFICE 365 należy

Wejść na stronę: https://www.office.com/ i postępować wg poniższej  instrukcji: instrukcja w wersji PDF

więcej informacji znajdziesz w archiwum naszej strony


świetlica szkolna
pomoc psychologiczno-pedagogiczna
biblioteka szkolna

 

kształcenie na odległość – Informacja Dla Rodziców
kształcenie na odległość – Informacja Dla Uczniów
kształcenie i wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi