O szkole

 
 
Publiczna Szkoła Podstawowa nr
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. księżnej Jadwigi Śląskiej
w Oleśnie

 

Zobacz modele 3D szkoły wykonany przez naszych uczniów:

Praca konkursowa; Michał Jackowski, Szymon Szczuka, Łukasz  Krzywoń (PSP)

Praca konkursowa: Anna Górska, Magdalena Nowak, Łukasz Wiatr (PG)

 

Pobierz folder o naszej szkole

Budynek szkoły składa się z 5 segmentów. Do dyspozycji uczniów są:

 • przestronne, słoneczne sale lekcyjne,
 • nowoczesna sala audiowizualna,
 • pracownie językowe, komputerowe,
 • dwie świetlice szkolne,
 • biblioteka z Centrum Multimedialnym,
 • nowoczesna hala sportowa z zapleczem (siłownia, szatnie, natryski, widownia na 400 miejsc),
 • boisko szkolne,
 • miasteczko ruchu drogowego.
 • gabinet pedagoga,
 • stołówka,
 • gabinet medyczny,
 • sklepik szkolny,
 • atrium.

Bezpieczeństwo zapewnia system monitoringu. Szkoła wyposażona jest w ekologiczne ogrzewanie.

 

Nasi uczniowie nie mogą się nudzić, dla nich organizowane są:

 • liczne wycieczki,
 • plenery,
 • wyjazdy zagraniczne w ramach wymiany międzyszkolnej,
 • imprezy kulturalne,
 • zajęcia rekreacyjno-sportowe,
 • docelowo zajęcia na basenie,
 • konkursy,
 • dyskoteki i bale karnawałowe,
 • obchody: Halloween, mikołajek, Dnia Ziemi, Dnia Dziecka oraz kiermasz świąteczny.
  W szkole organizowane są imprezy na szczeblu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym – Ogólnopolskie Mistrzostwa w Gimnastyce Artystycznej – 1998r. Międzynarodowy Turniej w Gimnastyce Artystycznej, Polsko – Niemieckie Forum Gospodarcze. Szkołę odwiedza liczne grono gości z kraju i z zagranicy.

  ŚWIETLICA SZKOLNA ORGANIZUJE:

  ZAJĘCIA OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU 645 – 1615

  Oferujemy dzieciom fachową pomoc w odrabianiu zadań domowych, zapewniamy atrakcyjne gry i zabawy ruchowe w atrium szkoły, zajęcia w pracowni komputerowej a także  zabawy i gry na  boisku szkolnym.

HISTORIA SZKOŁY

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 Dwujęzyczna w Oleśnie otworzyła swoje podwoje dla licznej dziatwy szkolnej 05.09.1995r. Oficjalne, uroczyste jej otwarcie nastąpiło 21.11.1995r., opóźnienie to spowodowane było trwającymi jeszcze pracami wykończeniowymi.

Początki szkoły sięgają jednak połowy lat siedemdziesiątych. Wobec braku funduszy próbowano ja najpierw postawić w czynie społecznym. Potrzebne środki gromadzono między innymi przez zbiórkę surowców wtórnych i emisję specjalnych cegiełek. W 1989r. wykopano fundamenty i uzbrojono teren przy ulicy Wielkie Przedmieście, wówczas Juliana Marchlewskiego. Ze względu na wyczerpanie  się funduszy prace budowlane wstrzymano.
W nowej sytuacji politycznej, powstałej w wyniku przemian ustrojowych w Polsce, zapoczątkowanych w 1989 roku, a w szczególności po historycznym spotkaniu Mazowiecki – Kohl oraz dzięki polsko – niemieckiemu traktatowi z 17.06.1991 roku „o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy” stała się możliwa dalsza kontynuacja budowy szkoły, ukończenia jej i wyposażenia . Pomocy finansowej udzieliła Fundacja Polsko – Niemiecka „JUMBO”, a starania o otrzymanie funduszy z fundacji podjęło Towarzystwo Społeczno Kulturalne Mniejszości Niemieckiej.
Nie zaniedbując realizacji wszystkich podstawowych zadań szkoły podstawowej, szkoła uwzględniła specyfikę środowiskową wychowując w duchu tolerancji, wzajemnego szacunku i zrozumienia. Pełni roleę integrującą w środowisku zamieszkałym przez ludność polską i niemiecką. Efektem nauczania w tym duchu, a także nauczania holistycznego jest wszechstronnie wykształcony uczeń, który w sposób naturalny i bez zahamowań posługuje się dwoma językami, poznaje tradycje i jest przygotowany do życia w społeczeństwie wielokulturowym.

Z dniem 01.09.1999r. w naszej szkole powołano Publiczne Gimnazjum nr 2 Dwujęzyczne, dlatego tez zmieniliśmy nazwę na Zespół Szkół Dwujęzycznych w Oleśnie.

Z dniem 1 września 2013r. dostosowując się do obowiązującego prawa oświatowego szkoła zmienia nazwę na:

Zespół Szkół Nr 2 w Oleśnie w skład którego wchodzą:

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. księżnej Jadwigi Śląskiej

Publiczne Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. księżnej Jadwigi Śląskiej

Mamy nadzieje, ze nasi przyszli absolwenci nie będą mieli problemów ze znalezieniem swojego miejsca we współczesnym świecie, a wartości, które zaszczepiono im w szkole będą procentować w ich dalszym życiu.