Program stypendialny Samorządu Województwa Opolskiego „Wspieramy najlepszych”

 

Regulamin stypendialny oraz wzory dokumentów, niezbędnych do złożenia wniosku dostępne są na stronie internetowej:

www.opolskie.pl

PISMO PRZEWODNIE