Powiatowy Konkurs Wiedzy o Rynku Pracy

 

Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie oraz Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Oleśnie, uprzejmie informują, iż do finału

V Powiatowego Konkursu Wiedzy o Rynku Pracy – edycji dla szkół podstawowych, awansują następujące drużyny:

– Publiczna Szkoła Podstawowa w Żytniowie
– Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Oleśnie
– Publiczna Szkoła Podstawowa w Radłowie
– Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozłowicach
– Publiczna Szkoła Podstawowa w Zębowicach
– Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaworznie
– Publiczna Szkoła Podstawowa w Dalachowie
– Publiczna Szkoła Podstawowa w Gorzowie Śląski

Rozgrywka finałowa odbędzie się 11 grudnia 2019 r. o godz. 9.30 w Miejskim Domu Kultury w Oleśnie