Oleśnianin, były nauczyciel naszej szkoły odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności

 

 

Internowany w stanie wojennym aktywny działacz podziemia antykomunistycznego – Gerard Żakowski  został  odznaczony w  dniu 02 grudnia 2016 r. przez prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, dr. Jarosława Szarka Krzyżem  Wolności i Solidarności.

W sali reprezentacyjnej Muzeum Częstochowskiego odbyła się uroczystość  uhonorowania  działaczy opozycji niepodległościowej  z lat 1956-1989 odznaczeniami  państwowymi , nadawanymi przez Prezydenta RP na wniosek prezesa IPN.  Wśród ponad trzydziestu wyróżnionych znalazł się mieszkaniec Olesna, Gerard Żakowski. Był on  nominowany do przyznania odznaczenia państwowego za działalność niepodległościową  już przez śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, którego tragiczna śmierć  uniemożliwiła tę realizację.   W 30 –  tą rocznicę „Solidarności” Gerard Żakowski otrzymał w 2010 r. odznakę „Za Zasługi dla Województwa Opolskiego” z rąk ówczesnego marszałka Województwa Opolskiego Józefa Sebesty. Żakowski będąc  aktywnym opozycjonistą przeciwko władzy ludowej był rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Częstochowie w ramach SOS[1]. Studiując na kierunku wychowanie plastyczne w WSP w Częstochowie  zaangażował się w tworzenie  na swojej uczelni Niezależnego Zrzeszenia Studentów,  którego był współzałożycielem. Od kwietnia 1981 r. był wiceprzewodniczącym Komisji Uczelnianej. Od 1980 r. był członkiem Rady Koordynacyjnej NZS Politechniki Częstochowskiej i WSP. W listopadzie 1980 r. uczestniczył w proteście zorganizowanym w klubie „Ikar”. W latach 1980-1981 współredagował „Igłę”. W 1981 r. był współzałożycielem Studenckiego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania- KOWzP przy NZS WSP. W  dniach 16-18 lutego 1981 r. współorganizował strajk  okupacyjny na WSP ws. Rejestracji NZS. Był jednym z inicjatorów i twórców wiecu w obronie więźniów politycznych zorganizowanego  w dniu 25 maja 1981 r. w Częstochowie. W listopadzie i grudniu 1981 r., podczas  strajku okupacyjnego w WSP, pełnił funkcję  wiceprzewodniczącego  Komitetu Strajkowego. Od  13 grudnia 1981 r. do 29 kwietnia 1982 r. był  internowany w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu- Załężu i Nowym Łupkowie. Po zwolnieniu, przez jakiś czas, był pozbawiony możliwości wykonywania zawodu nauczyciela. Od 1982 r.  do 1985 r. uczył wychowania plastycznego w SP nr 3 w Oleśnie. W listopadzie 1984 r. zbierał podpisy pod protestem do władz po śmierci ks. J. Popiełuszki. W latach 1985-1990 pracował w Muzeum w Oleśnie. Od 1988 r. jest członkiem Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Oleskiej, w latach 1989-1998 był współredaktorem „Oleskiego Telegrafu”. Od 1990 r.  uczył wychowania plastycznego w  oleskich szkołach.  W 1998 r. został kierownikiem   Urzędu  Rejonowego   w Oleśnie.  W latach 1999-2002 pracował na stanowisku  kierownika oddziału paszportów w Urzędzie Wojewódzkim w Opolu. Przez 10 lat  pełnił funkcję naczelnika wydziału komunikacji Urzędu Miasta Opola.                                                                                                                                                                               Serdecznie gratulujemy Gerardowi Żakowskiemu, który należy do szacownego grona   odznaczonych za działalność, wymagającą odwagi i wielkiego poświęcenia, za  organizowanie strajków, demonstracji, redagowanie pism, ulotek,  odezw, drukowanie oraz   kolportaż antykomunistycznych wydawnictw,  za aresztowania i internowanie, za utratę pracy, rewizje, przesłuchania, szykany wobec  rodzin i zakaz wyjazdu z kraju. Za  walkę o niepodległość i suwerenność Polski.

Ewa Cichoń

[1]              SOS krypt. „Akademik” założono w celu wykrycia sprawców napisów wykonanych na ścianach korytarza Domu Studenckiego „Skrzat” w Częstochowie o treści „nawiązującej do zdelegalizowanego Niezależnego Zrzeszenia Studentów”, „Polski Walczącej” i „Solidarności”. G. Żakowski figuruje w aktach jako wiceprzewodniczący NZS i osoba podejrzana o wykonanie w/w napisów.