Zapraszamy do udziału w konkursie plastyczno-poetyckim!

 

Zapraszamy uczniów klas I-V do udziału w konkursie plastycznym „Portret lub scenka z życia Św. Jadwigi Śląskiej” – format A4, technika dowolna.

Uczniów klas VI -VIII zapraszamy do samodzielnego napisania wiersza tematycznie związanego z postacią Św. Jadwigi Śląskiej

Termin składania prac – 7 października 2019r. Prace proszę składać u katechetek szkolnych.