Podziękowanie za współpracę przy ogólnopolskim programie profilaktyki czerniaka w roku szkolnym 2021/2022