XXIV Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży

 

Maciej Jankowski z kl. VIII a uczestniczył w XXIV Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, która odbyła się 27 września w sali posiedzeń Sejmu.

Młodzi uczestnicy wydarzenia debatowali nad przygotowanym przez siebie projektem uchwały dotyczącym popularyzacji wiedzy i podkreślenia znaczenia spuścizny posłów pierwszego Sejmu Niepodległej Polski

.Podczas otwarcia sesji marszałek Sejmu Marek Kuchciński przypomniał, że w 2018 r. Polska obchodzi historyczne rocznice o doniosłym znaczeniu: 550-lecie Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej oraz 100-lecie odzyskania niepodległości.

Zanim głos oddano młodym swoje wystąpienia wygłosili rzecznik praw dziecka Marek Michalak, Mateusz Szpytma – zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej oraz Beata Jancarz-Łanczkowska z Ośrodka Rozwoju Edukacji. Natomiast na przygotowane wcześniej przez młodzież pytania do Minister Edukacji, odpowiadał podsekretarz stanu Maciej Kopeć.

Kolejnym punktem posiedzenia była debata o projekcie uchwały, po której zakończeniu uczestnicy tegorocznej sesji, w głosowaniu zdecydowali o jej przyjęciu.

Wcześniej młodzież miała możliwość spotkania i rozmowy z posłami klubów parlamentarnych w Sali Kolumnowej.