Święto Piernika w Borkach Wielkich

 

 

Dnia 29 listopada 2016 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Borkach Wielkich obchodzono „VII Święto Piernika”. Organizatorami byli: Publiczna Szkoła Podstawowa w Borkach Wielkich oraz Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców „Koło” Borki Wielkie. Honorowy Patronat nad VII Świętem Piernika objęli Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki i Starosta Oleski. Uroczystość poprowadziła Anna Meryk, dyrektor PSP w Borkach Wielkich. Uczestnikami byli: przedstawiciele koła Mniejszości Niemieckiej, mieszkańcy Borek Wielkich i okolicznych wsi oraz młodzież szkolna i dzieci przedszkolne oraz zaproszeni goście. Podczas VII Święta Piernika odbył się konkurs kolęd i pastorałek w języku niemieckim (Weihnachtslieder-Wettbewerb in deutscher Sprache). W konkursie udział wzięli uczniowie szkół podstawowych gimnazjalnych w następujących kategoriach:

uczniowie klas I -III: zespół wokalny, solista
uczniowie klas IV -VI: zespół wokalny, solista
uczniowie gimnazjum: zespoły, solista

Młodzi artyści reprezentowali następujące szkoły: PSP Kościeliska, PSP Sternalice, ZSP Ciasna, ZSP Sieraków, ZSP Kochcice, PSP nr 3 Olesno, PSP nr 2 Olesno, SP nr 3 Olesno, SOSW im. K. Miarki SP nr 2 Lubliniec, ZSP Stowarzyszenia PRO Liberis Silesiae Gosławice, PG nr 1 Olesno, PG nr 2 Olesno

Komisja w składzie: Irena Żołędź – Nauczyciel PSM I stopnia w Oleśnie, Grzegorz Strogulski – Nauczyciel PSM I stopnia w Oleśnie, Norbert Hober – Pracownik Starostwa Powiatowego w Oleśnie, Henryk Zug – Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Borki Wielkie, Krzysztof Baron – TSKN Olesno, Anna Górecka – Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno – Kulturalnych w Polsce, oceniała występy artystów biorąc pod uwagę: dobór repertuaru, wykonanie (poprawność językową, wymowę, walory głosowe, intonację, dykcję, frazowanie, muzykalność, ruchliwość, komunikatywność, świadomość wypowiedzi) oraz ogólny wyraz artystyczny.

Wśród nagrodzonych uczniów w konkursie kolęd i pastorałek w języku niemieckim znaleźli się również uczniowie naszej szkoły:

Soliści I- III

I miejsceRoksana Winiarska – PSP nr 2 Olesno
II miejsceDominika Skrzydło – PSP nr 2 Olesno
II miejsceKinga Kubiciel – PSP nr 2 Olesno

wyróżnienie – Olga Gruca – PSP nr 2 Olesno
Kinga Syrek – PSP nr 2 Olesno

Zespoły I-III

I miejsceSternchen – PSP nr 2 Olesno klasa II a
III miejsce – Schneeflokchen – PSP nr 2 Olesno  klasa III d

Wyróżnienie – Winterkinder – PSP nr 2 Olesno klasa III d

Soliści IV-VI

II miejsceJagoda Paliwoda – PSP nr 2 Olesno

Wyróżnienie
Karolina Lorek – PSP nr 2 Olesno

Zespoły IV – VI

Wyróżnienie
– Frohliche Kinder – PSP nr 2 Olesno klasa VI a
– Glockhen – PSP nr 2 Olesno klasa Va
– Klasa VI b – PSP nr 2 Olesno

Soliści gimnazjum

II miejsceTobiasz Skowronek – PG nr 2 Olesno
III miejsceZuzanna Skibińska – PG nr 2 Olesno
wyróżnieniePaulina Wróbel – PG nr 2 Olesno

Zespoły gimnazjum

II miejsceBettina i Martyna – PG nr 2 Olesno klasa II a
III miejsce – Engelschor – PG nr 2 Olesno  klasa I a,b

Wyróżnienie – Vier Sterne – PG nr 2 Olesno  klasa

 

Wyniki Konkursu Piernikowego w Borkach Wielkich

W piątek 25 listopada 2016 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Borkach Wielkich podsumowano konkursy organizowane w ramach „VII Święta Piernika”.

Na konkurs wpłyneło 113 prac: 48 Piernikowych Chatek, 55 Pierników, 10 Choinek Piernikowych

Wyniki konkursu

Kategoria „Piernikowa Chatka”

I miejsceBajorek Kinga, Gabriela, Sławomir – PSP nr 2 Olesno klasa II a