Rekolekcje wielkopostne

 

Organizacja pracy szkoły podczas rekolekcji wielkopostnych 26-28 lutego 2018r.

26.02.2018r. – poniedziałek,
27.02.2018r. – wtorek
Klasy I – III
8.00 zbiórka – wyjście do kościoła pod opieką nauczycieli uczących
9.30 – powrót z kościoła
Od godz. 9.45 – zajęcia zgodnie z planem

Klasy IV – VI
1, 2 lekcja – zgodnie z planem
9.40 – zbiórka – wyjście do kościoła pod opieką nauczycieli uczących
10.00 – 11.30 – rekolekcje
11.30 – do szkoły pod opieką nauczycieli wracają uczniowie dojeżdżający, pozostający w świetlicy lub mający wykupiony obiad. Pozostali uczniowie wracają bezpośrednio do domu.

Klasy VII oraz II i III gimnazjum
1,2,3,4 lekcja – zgodnie z planem
11.40 – zbiórka – wyjście do kościoła pod opieką nauczycieli uczących
12.00 – rekolekcje
– po zakończonych rekolekcjach uczniowie samodzielnie wracają do domu

28.02.2018r. – środa

Klasy I – III i IV – VI – organizacja – podobnie jak w poniedziałek i wtorek

Klasy VII oraz II i III gimnazjum
1,2 – lekcja – zgodnie z planem
9.40 – zbiórka – wyjście do MDK pod opieką nauczycieli uczących na film „Dwie korony”
Po zakończonym filmie około 11.30 przejście do kościoła pod opieką nauczycieli
12.00 – rekolekcje
– po zakończonych rekolekcjach uczniowie samodzielnie wracają do domu

Podczas rekolekcji uczniowie nie uczestniczący w zajęciach religii przebywają w bibliotece

Szczegóły dotyczące opieki nad uczniami w czasie przejścia do kościoła i z powrotem będą podawane na bieżąco