Realizacja projektu „Edukacja młodzieży w Gminie Olesno kluczem do przyszłości”

 

Młodzież z naszego gimnazjum uczestniczyła w projekcie „Edukacja młodzieży w Gminie Olesno kluczem do przyszłości”
Projekt współfinansowany był w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałania 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Więcej informacji o realizacji tego projektu na stronie miasta Olesno: http://www.olesno.pl/miasto-i-gmina/aktualnosci/edukacja-mlodziezy-w-gminie-olesno-kluczem-do-przyszlosci-.html

Wycieczka do Wrocławia
Wycieczka do Warszawy

1433236824_0 - Kopia