Podziękowanie dla Rodziców !!!

 

Kochani Rodzice,

          w imieniu całej społeczności szkolnej serdecznie dziękuję za wsparcie ogromnego przedsięwzięcia, jakim było przedstawienie jasełkowe „Tajemnica wigilijnej nocy”, wystawione w ramach Świątecznego Spotkania z Teatrem.
            Było to potężne wyzwanie artystyczne i logistyczne, w którym przed kilkusetosobową publicznością zagrało ponad 70 najmłodszych uczniów naszej szkoły. Rozmach, profesjonalizm, pasja, zaangażowanie to efekt  pracy ogromnej liczby osób: uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi, kuchni i rodziców. Szczególne podziękowania należą się rodzicom zaangażowanym w budowę scenografii, przygotowanie wypieków i wigilijnych potraw do naszej świątecznej kawiarenki, a także przekazanie darów na kiermasz świąteczny połączony z atrakcyjną loterią.
         Twórczo organizując wolny czas uczniów, wykorzystujemy różnorodne ich zdolności: artystyczne, muzyczne, choreograficzne, plastyczne, techniczne czy organizacyjne
a zaszczepione pasje literackie i artystyczne przygotowują młodzież do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym. Poprzez swoje przedstawienia teatralne dla mieszkańców Olesna mali aktorzy oleskiej „Dwójki” propagują kulturę w środowisku lokalnym.
          Państwa postawa życzliwości i otwarcia się na potrzeby młodych ludzi umacnia nas w przekonaniu, że nie jesteśmy sami i że są jeszcze ludzie niosący bezinteresowną pomoc. Wierzymy, że dobro i oddanie nagrodzone będą szacunkiem i wdzięcznością.
          Dziękując serdecznie za owocną współpracę, życzę Państwu radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wielu sukcesów w nadchodzącym Nowym Roku.

Z wyrazami szacunku
Jerzy Jeziorowski
Dyrektor Zespołu Szkół Nr2
w Oleśnie

12376524_957382571008150_3010580415901494336_n

12241279_957382641008143_5467655974934242395_n

swieta.nowyrok2008