Międzynarodowa wymiana młodzieży

 

W dniach 3-7 czerwca 2024 r., w ramach rewizyty, w Oleśnie przebywała grupa 14 uczniów i 4 opiekunów partnerskiej szkoły Agnes-Wenke-Schule w Arnsbergu. Nasi uczniowie gościli u nich w czerwcu ubiegłego roku.
Oleska „Dwójka“ przygotowała dla swoich gości szereg atrakcji, z czego najważniejsze to zwiedzanie zamku w Mosznej, wyjazd w góry Opawskie i wejście na Biskupią Kopę, całodniowy pobyt w parku rozrywki „Energylandia“ w Zatorze, gry i zabawy integracyjne nad uroczyskiem „Siedem Źródeł“ oraz zwiedzanie Jasnej Góry w Częstochowie. Uczestnicy wymiany przyjęci zostali również w Urzedzie Gminy przez Burmistrza Olesna Piotra Grędę.
Oprócz wymiany doświadczeń społeczno-kulturowych i rozrywkowych spotkanie młodzieży miało na celu ksztaltowanie postaw prozdrowotnych i proekologicznych. Poprzez poznanie walorów krajobrazowo – przyrodniczych najbliższej okolicy chcieliśmy zachęcić młodzież do indywidualnej refleksji nad naszym wplywem na zdrowie i środowisko. Projekt wymiany wpółfinansowany był przez Polsko-Niemiecką Współpracę Modzieży.