Konkurs o patronce szkoły

 

Uczniowie klas I-IV zgłaszają się do wychowawcy po kartki z pytaniami na temat patronki szkoły. Udzielają odpowiedzi i oddają do 8 października. Osoby, które udzielą poprawnych odpowiedzi wezmą udział w losowaniu nagród.

Konkurs w klasach V-VIII ma charakter religijno-literacki i jest pracą pisemną na temat: „Gdyby święta Jadwiga żyła w czasach współczesnych, być może pisałaby blog… W imieniu księznej Jadwigi napisz blog wybranego fragmentu jej życia odwołując się do jej biografii”.

Praca powinna liczyć co najmniej 200 słów w kategorii klas 7-8 i przynajmniej 100 słów w kategorii klas 5-6.

Prace należy oddać katechetce do 8 października  2021r. (piątek)

Anna Garbaczok

Klaudia Gajdecka