Bezpieczne ferie

 

W dniach 6-7 lutego 2017 roku odbyły się w naszej szkole spotkania z przedstawicielem policji w Oleśnie poświęcone zagadnieniom bezpieczeństwa w czasie ferii. Uczniowie obejrzeli prezentację, wysłuchali pogadanki oraz brali udział w dyskusji prowadzonej przez  starszego sierżanta policji  Marka Kotarę.