Archive for: Listopad, 2018

 
 
Dzień Dobrego Słowa
 
Narodowe Święto Niepodległości – wspólne odśpiewanie hymnu
 
12 listopada 2018 r. dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 
List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego do Rodziców i Opiekunów Uczniów
 
Nabory wniosków i szkolenia w Dolinie Stobrawy
 
„Gorączka złota”
 
„Światowy dzień walki z głodem”