Pedagog

 
 

Plan pracy pedagoga szkolnego

   Poniedziałek  Wtorek  Środa  Czwartek  Piątek
Dorota Korzekwa  800 – 1430 800  1215 930  1515  1030 – 1510  1030 – 1515
Jurczyk Katarzyna
 –
1330 – 1440
 1130 –1515 0800 – 1330  0845 – 0935