Wyniki sportowe PG nr 2 w Oleśnie w I półroczu r.szk. 2016/2017

 

W I półroczu roku szkolnego 20016/2017 PG nr 2  w Oleśnie wzięło udział w zawodach sportowych przewidzianych w terminarzu Szkolnego Związku Sportowego i uzyskało następujące wyniki:

 Dziewczęta:

– Indywidualne biegi przełajowe- VIm w powiecie:

1). uczennica Martyna Hałupka (IIIa)- zajęła IIm w powiecie i VIIIm w wojewódzkich indywid. biegach przełajowych (1500m)

–  Sztafetowe biegi przełajowe- IVm w powiecie;

–  Halowa p. nożna- Vm w powiecie;

–  P. koszykowa- VIm w powiecie;

–  P. ręczna- VIm w powiecie;

–  Tenis stołowy indywidualny- IIIm w powiecie:

1). uczennica Wiktoria Jurczyk (IIIa)- zajęła indywidualnie VIm w powiecie;

 Chłopcy:                        

– Indywidualne biegi przełajowe- IIm w powiecie:

1). Uczeń Michał Konieczny (Ib)- zajął IIm w powiecie (2000m) i reprezentował szkołę w województwie;

2). uczeń Mateusz Gliński (IIIa)- zajął IIIm w powiecie i VIIIm w wojewódzkich indywid. biegach przełajowych (2000m);

–  Sztafetowe biegi przełajowe- IIIm w powiecie,

Halowa p. nożna– Im w powiecie, Im w półfinale wojewódzkim i IIIm w finale wojewódzkim;

–  P. koszykowa- VIm w powiecie;

–  P. ręczna- brak udziału w zawodach powiatowych;

–  Tenis stołowy indywidualny- IIIm w powiecie:

1). uczeń Michał Roj (IIc)- zajął indywidualnie Vm w powiecie;

 – Szachy drużynowo „razem” (dz+chł)- IIIm w powiecie;

W PG zrealizowano projekt edukacyjny „Jak wprowadzić narty w ruch kontrolowany”. Odbywają się także rozgrywki „Spartakiady”

Zapraszamy do kibicowania i czynnego uczestnictwa.

 Życzymy dalszych sukcesu, zachęcamy do uczestnictwa w kolejnych zawodach sportowych przewidzianych w II półroczu.