Ważne terminy

 
 

Spotkania z rodzicami:

18, 19, 20 września 2018

27, 28, 29 listopada 2018

12, 13, 14 lutego 2019

7, 8, 9 maja 2019

Spotkania 18,19,20 września odbędą się wg harmonogramu:

18 września – klasy I – III – godz. 17.00

19 września – klasy IV-VI – godz. 17.00

20 września – klasy VII – VIII i III PG – godz. 17.00

Wywiadówki w listopadzie, lutym i maju odbędą się zgodnie z harmonogramem:

I dzień klasa I – godz. 16.00; klasa IV – godz. 17.00; klasa VII – godz. 18.00

II dzień klasa II – godz. 16.00; klasa V – godz. 17.00; klasa VIII – godz. 18.00

III dzień klasa III – godz. 16.00; klasa VI – godz. 17.00; klasa III PG – godz. 18.00

Konsultacje 15.30 – 17.00

3.10.2018 – środa

7.11.2018 – środa

5.12.2018 – środa

2.01.2019 – środa

7.03.2019 – czwartek

3.04.2019 – środa

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

10.04.2109r. – z wyłączeniem klas I-III PSP i klas specjalnych

11.04.2019r. – z wyłączeniem klas I-III PSP i klas specjalnych

12.04.2019r. – z wyłączeniem klas I-III PSP i klas specjalnych

15.04.2019r.

16.04.2019r.

17.04.2019r.

02.05.2019r.

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 3 września 2018 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia – 31 grudnia 2018
Ferie zimowe 28 stycznia – 10 luty 2019 r.
Koniec I półrocza 25 stycznia 2019 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.
Egzamin ósmoklasisty  

język polski – 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) – godz. 9:00

 matematyka – 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) – godz. 9:00

język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019 r. (środa) – godz. 9:00

 

Egzamin gimnazjalny Część humanistyczna – 10 kwietnia 2019 r. (środa)

Z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie godz. 9:00

Z zakresu języka polskiego godz.11:00

 

Część matematyczno-przyrodnicza – 11 kwietnia 2018 (czwartek)

Z zakresu przedmiotów przyrodniczych, godz. 9:00

Z zakresu matematyki, godz. 11:00

 

Język obcy nowożytny – 12 kwietnia 2018 r. (piątek)

Na poziomie podstawowym, godz. 9:00

Na poziomie rozszerzonym, godz. 11:00

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21 czerwca 2019r. (piątek)