Ubezpieczenia

 
 

 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Rok szkolny 2021/2022

Ubezpieczyciel: COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń SA

Okres ubezpieczenia: 01/09/2021 – 31/08/2022

Składka: 50,00zł/osobę

Suma ubezpieczenia: 20 000zł  za 100%uszczerbku zdrowia, 200zł za 1 % uszczerbku

Szczegółowy zakres ubezpieczenia zawarty jest na polisie oraz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Zgłaszanie szkód:

 1. osobiście lub pocztą elektroniczną (zalecane):
  Kancelaria Brokerska Mariusz Jerka tel. 603111301 broker@mariuszjerka.com
  46-300 Olesno ul. Armii Krajowej 12 w godz 9.00- 17. 00 poniedziałek-piątek
 2. telefonicznie: 801120000 numer ten jest dostępny z telefonów stacjonarnych w całej
  Polsce lub +48 225016100
 3. online: https://zgloszenie.compensa.pl/assetclaim/new
 4. pocztą elektroniczną: dokumenty@compensa.pl
 5. pocztą tradycyjną: Compensa TU SA 02-342 Warszawa Al. Jerozolimskie 162

 Dokumenty niezbędne do zgłoszenia szkody:

 1. Zgłoszenie szkody – druk dostępny w sekretariacie szkoły, kancelarii brokerskiej lub na stronach towarzystwa.
 2. Dokumentacja medyczna związana z leczeniem wypadku lub rehabilitacją
 3. Rachunki imienne potwierdzające poniesione koszty związane z wypadkiem
 4. Inne dokumenty niezbędne do ustalenia wysokości świadczeń.

Dokumenty do pobrania

 1. Karta produktu
 2. Ogólne Warunki Ubezpieczenia
 3. Załącznik nr 1 środki specjalne
 4. Zgłoszenie szkody
 5. Polisa ubezpieczeniowa

 

WAŻNE:

Grupowe ubezpieczenie NNW zawarte w szkole należy traktować jako ubezpieczenie podstawowe. Rodzice oczekujący szerszego zakresu, wyższych świadczeń powinni doubezpieczyć się  zawierając dodatkowe, indywidualne umowy uwzględniające ich oczekiwania i potrzeby.

 

 

OFERTY INDYWIDUALNE

Ubezpieczenie indywidualne można zawrzeć samodzielnie wykorzystując poniższe dedykowane linki:

 

Compensa: http://nnwszkolne.compensa.pl/#NNWInsurance/StartScreen?guid=d5e59def-b044-4dba-b48e-10f5060e8aca

 

InterRisk:  https://e-nfs.pl/ubezpieczenia/nnw-szkolne/weryfikacja  kod promocyjny: MJ22

 

Allianz: https://e-nfs.pl/ubezpieczenia/allianz/weryfikacja  kod promocyjny:  MJ22

 

Generali: https://bezpieczny.pl/24375

 

OWU NNW Szkolne 184 V z aneksem nr 1 RODO (1)

polisa 1044917 – Pegaz – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2

Załącznik nr 1 NNW Szkolne V 184, środki specjalne (1)

Compensa Zgloszenie_Szkody_NNW

KARTA PRODUKTU NNW 184 V (1)