Zdrowy Styl Życia

 
Prelekcja na temat zdrowego stylu życia, która odbyła się u nas w szkole 10.05.2023 r..
Przeprowadziła ją Pani Katarzyna Wieczorek z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Oleśnie.