Wywiadówki i konsultacje w roku szkolnym 2019/2020

 

Wywiadówki:

17, 18 września 2019

26, 27 listopada 2019

4, 5 lutego 2020

28, 29 kwietnia 2020

Spotkania 17,18 września odbędą się wg harmonogramu:

17 września – klasy I – V godz. 17.00

18 września – klasy VI-VIII – godz. 17.00

Wywiadówki w listopadzie, lutym i kwietniu odbędą się zgodnie z harmonogramem:

I dzień

klasa I – godz. 16.00;

klasa II – godz. 17.00;

klasa III – godz. 18.00

klasa IV – godz. 18.00 II dzień

klasa V – godz. 16.00;

klasa VI – godz. 17.00;

klasa VII – godz. 18.00 klasa VIII – godz. 18.00

Konsultacje 15.30 – 17.00 (odbędą się 2 razy w bieżącym roku szkolnym):

8.01.2019 – środa

3.06.2020 – środa