Wywiadówki

 

Spotkania z rodzicami odbędą się w poniedziałek 6  września 2021 r.  wg  następującego harmonogramu:

klasy I – III  godz. 17.00 , 

klasy  IV – VI  godz. 18.00,   

klasy VII – VIII godz. 19.00 .

Wszsytkie spotkania rozpoczyna dyrektor szkoły w hali sportowej, następnie rodzice z nauczycielami wychowawcami udają się do klas.