Wywiadówki

 

7, 8, 9 maja 2019

Spotkania z Rodzicami w  lutym i maju odbędą się zgodnie z harmonogramem:

I dzień klasa I – godz. 16.00; klasa IV – godz. 17.00; klasa VII – godz. 18.00

II dzień klasa II – godz. 16.00; klasa V – godz. 17.00; klasa VIII – godz. 18.00

III dzień klasa III – godz. 16.00; klasa VI – godz. 17.00; klasa III PG – godz. 18.00