Wymiana międzynarodowa młodzieży Olesno-Arnsberg

 

W dniach 20 – 23.11.2019 przebywała w Oleśnie grupa uczniów, nauczycieli i rodziców z Agnes Wenke Schule w Arnsbergu. Delegacji przewodził dyrektor szkoły – pan Andreas Schauerte.

Gospodarzami spotkania byli dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. księżnej Jadwigi Śląskiej w Oleśnie.

Goście spędzili czas na zwiedzaniu „Dwójki”, uczestniczyli w zajęciach warsztatowych, w trakcie których mieli min. możliwość zaprezentowania swych tanecznych, sportowych i plastycznych umiejętności, poznali zwyczaje związane z andrzejkowymi wróżbami. Spędzili też popołudnie w rodzinach swych rówieśników, a zorganizowana na ich cześć dyskoteka dostarczyła niezapomnianych wrażeń.

Kolejne punkty programu pobytu obejmowały min. zwiedzanie klasztoru na Jasnej Górze oraz kościółka św. Anny, grill na „Siedmiu Źródłach” oraz wizytę w „Oleskiej Lagunie”.

Punktem kulminacyjnym wizyty była uroczystość podpisania aktu partnerskiego pomiędzy obiema szkołami, co nastąpiło w dniu 23 listopada b.r. w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Oleśnie. W obecności uczniów i nauczycieli obu szkół, a także przedstawicieli rodziców podpisy pod aktami partnerskimi złożyli: Burmistrz Olesna –  Sylwester Lewicki, Dyrektor Agnes Wenke Schule w Arnsbergu – Andreas Schauerte i Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. księżnej Jadwigi Śląskiej w Oleśnie – Jerzy Jeziorowski.

Dzięki nawiązanym kontaktom obie szkoły będą miały możliwość realizacji wspólnych projektów, mających na celu umożliwienie uczniom i nauczycielom poznanie kultury, historii i obyczajowości kraju partnera, wymianę doświadczeń oraz doskonalenie kompetencji społecznych i językowych, a poprzez to – podniesienie efektywności kształcenia.

Dyrekcja szkoły dziękuje wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania wizyty i czuwali nad jej przebiegiem: uczniom i ich rodzicom, nauczycielom i pracownikom szkoły oraz Urzędowi Miejskiemu w Oleśnie.

Szczególne słowa podziękowania kierujemy pod adresem Pani Eriki Hahnwald. To dzięki jej ogromnemu zaangażowaniu i nieustannemu lobbowaniu na rzecz partnerstwa miast Olesna i Arnsbergu, doszło do nawiązania kontaktów pomiędzy naszymi szkołami.