Wspieramy najlepszych III

 

Zarząd Województwa Opolskiego w dniach od 28 września do 9 października br.  ogłasza nabór wniosków do programu stypendialnego Wspieramy najlepszych III na rok szkolny 2020/2021realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.5 RPO WO 2014-2020.

W związku z tym  poniżej pismo w przedmiotowej sprawie wraz z plakatem promującym projekt

Nabór stypendia_j.s.t.