Uroczystości 16.10.2018r.

 

16 października 2018r. obfitował w naszej szkole w szereg imprez. Uroczyście świętowaliśmy Dzień Patronki Szkoły, Dzień Edukacji Narodowej, pasowanie pierwszoklasistów na ucznia oraz wręczenie dyplomów Deutsches Sprachdiplom 1. Rozstrzygnięte i nagrodzone zostały  konkursy plastyczne dotyczące księżnej Jadwigi Śląskiej, podsumowaliśmy  również prowadzone w szkole zbiórki na rzecz Domu Dziecka w Sowczycach i schronisko dla zwierząt w Opolu. Wśród przybyłych tego dnia do szkoły gości mieliśmy zaszczyt powitać wiele znamienitych osobistości : ks. proboszcza Waltera Lenarta, starszą wizytator przy KO w Opolu   – Gabrielę Kobakę, doradcę metodycznego i  koordynatora ZFA Centralnego Wydziału Szkolnictwa za granicą – Susannne Lindemann, doradcę metodycznego ZFA – Centralnego Wydziału Szkolnictwa za granicą – Ninę Diehl, Kierownika wydziału Oświaty  w Oleśnie – Janusza Wojczyszyna, przewodniczącego koła DFK w Oleśnie – Krzysztofa Barona, przewodniczącego Rady Rodziców – Piotra Szuberta oraz z-cę przewodniczącego Rady Rodziców – Tomasza Respondka. Dziękujemy wszystkim obecnym na uroczystościach osobom za wspaniałą atmosferę i pięknie spędzony dzień!