Przystanek historyczny Byczyna – Proślice

 

 

            W dniu 4 października uczniowie klas trzecich gimnazjalnych uczestniczyli w wycieczce zorganizowanej z okazj 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Głównym celem wycieczki było zapoznanie się zabytkami kandydującymi do miana Pomnika Historii. Rozpoczęli od zwiedzania Byczyny, gdzie podziwiali średniowieczne fortyfikacje miasta z fosą. W Ratuszu Miejskim odwiedzili Izbę Pamięci poświęconą hetmnowi Janowi Zamoyskiemu. Największą atrakcją była wizualizacja bitwy pod Byczyną, podczas której w 1588 roku zostały rozbite wojska pretendenta do tronu polskiego Maksymiliana Habsburga. Widzieli także Kaplicę pw. księżnej Jadwigi Śląskiej – patronki naszej szkoły.

Następnie trzecioklasiści udali się do wsi Proślice, gdzie zwiedzali drewniany kościółek pw. Najświętszego Serca Jezusowego. Całe popołudnie spędzili w pałacu wybudowanym przez Ernesta Grafa von  Strachwitza na przełomie XVIII i XIX wieku. W pałacu korzystali z otwartych lekcji historii w ramach warsztatów edukacyjno – integracyjnych  z przesłaniem niepodległościowym. Uczniowie szukali skarbów, brali udział w konkursach, tańczyli tańce narodowe.

Wycieczka odbyła się dzięki p. Romualdzie Kwiatek, właścicielce pałacu w Proślicach.