„Przyhamuj, życie przed Tobą”

 

29 marca 2019r. w naszej szkole miała miejsce wojewódzka inauguracja VI edycji kampanii „Przyhamuj, życie przed Tobą”. Celem projektu jest uświadomienie zagrożeń wynikających z kierowania pojazdami mechanicznymi, uwrażliwienie na sytuacje kryzysowe występujące w ruchu drogowym oraz wykształcenie pożądanych reakcji na niewłaściwe zachowania kierowców, zwłaszcza w kontekście prowadzenia samochodu po spożyciu alkoholu lub środków odurzających.
Partnerami w realizacji tego programu są: Komenda Wojewódzka Policji w Opolu, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu, Polski Związek Motorowy w Opolu oraz Opolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Kampania została pomyślana jako cykl spotkań z młodzieżą we wszystkich powiatach województwa opolskiego. Wśród prelegentów pojawili się Maciej Milewski – podinspektor ruchu drogowego KWP w Opolu, Marek Pańka – Prezes Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego, Dominik Grabowski – egzaminator WORD Opole. Na imprezie obecni byli również Robert Gwóźdź – starszy wizytator Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Opolu i Marcin Kurowski – ratownik medyczny Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji  KWP w Opolu.