Procedury Covid

 

Szanowni Rodzice,

poniżej zamieszczamy podstawowe procedury związane z Covid (szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Szkoła/Dokumenty szkoły):

Na teren szkoły może wejść uczeń :

·         z jednym rodzicem,

·         zachowując dystans (o który dba rodzic), wynoszący 1,5 m od innej osoby,

·         pod warunkiem, że uczeń i rodzic nie mają objawów chorobowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji domowej.

  Rodzice stosują środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.

  Rodzic ma obowiązek zapewnić, że uczeń będzie posiadał własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć może przechowywać na swoim stoliku szkolnym, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi.

      Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. Rodzice powinni zadbać o regularną dezynfekcję przyborów szkolnych.