Podsumowanie konkursu SKO

 

W październiku odbył się konkurs SKO dla uczniów klas I-III. Uczniowie klas I mieli przedstawić dowolną technika plastyczną ,,Krainę Oszczędności”. Zadaniem uczniów klas II i III było ułożyć i napisać wiersz i oszczędzaniu.

Komisja w składzie: p. Beata Sznajder – Małecka, p. Katarzyna Uniatowska, p. Anna Damiak oceniła i wyodrębniła najładniejsze.
Klasy I
Im – Michał Zacharejko Ib
Błażej Miler Ib
IIm – Jakub Wachecki Ia
IIIm – Stanisław Oczek Ia
Wyróżnienie – Maja Sala Ib
W klasach II i III wszystkie wiersze o oszczędzaniu były bardzo ładne. W związku z tym nagrodzono wszystkich uczestników konkursu.
1. Sara Antczak IIb
2. Linda Lerche IIa
3. Bartek Kościelny IIb
4. Julia Koper IIa
5. Łukasz Rosicki IIb
6. Maja Pyka IIIb
7. Alicja Respondek IIIb
Nagrody pocieszenia otrzymają pozostali uczniowie, którzy wzięli udział w konkursie.
Biorącym udział w konkursie serdecznie gratulujemy.