Ochrona bioróżnorodności w Gminie Olesno

 

Z tytułu działań edukacyjnych w szkole odbyła sie ciekawa prelekcja na temat programu ochrony przyrody Gminy Olesno. Program jest składową  projektu pn. ,,Ochrona ekosystemów wodnych w województwie opolskim”, który realizowany jest przez  miasto  w partnerstwie z Nadleśnictwem Olesno oraz Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Opolu.