Obchody rocznicy uchwalenie Konstytucji 3 Maja

 

29 kwietnia, w przeddzień majowego weekendu, w szkole odbył się uroczysty apel poświęcony obchodom rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Aby upamiętnić ten doniosły fakt historyczny uczniowie klas ósmych (8c i 8d) pod kierunkiem wychowawczyń p. Jolanty Smyk i p. Fabioli Radzich oraz nauczyciela muzyki p. Tomasza Grajcara przygotowali piękny montaż słowno-muzyczny.   Dziękujemy!