Nowe plany lekcji

 

Nowe plany lekcji obowiązujące w II półroczu dostępne są w zakładce Uczniowie – Plan lekcji