Nasza szkoła w programie edukacji prawnej nastolatków

 

„… Młodzi ludzie często nie mają świadomości, że wchodzą w konflikt z prawem. Ma im pomóc właśnie program „Świadomość prawna sposobem na bezpieczeństwo nastolatków”, realizowany wspólnie przez Okręgową Radę Adwokacką w Opolu, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz Samorząd Województwa Opolskiego.Program powstał w odpowiedzi na potrzeby wynikające z diagnozy i rozmów z nauczycielami, uczniami i rodzicami, ale przede wszystkim w odpowiedzi na rosnącą liczbę spraw sądowych z udziałem nieletnich.Porozumienie umożliwi edukację prawną uczniów klas VII i VIII dwudziestu dwóch szkół podstawowych z województwa opolskiego.Właśnie w szkołach coraz częściej mamy do czynienia z sytuacjami, w których uczniowie wchodzą w konflikt z prawem, a statystyki pokazują, że zwiększa się ciężar popełnianych przez nich czynów karalnych. Program powstał z myślą o tym, by ustrzec młodych ludzi przed skutkami łamania prawa, wyposażyć ich w umiejętności radzenia sobie z zagrożeniami współczesnego świata oraz przeciwdziałać agresji i przemocy. Jego głównym założeniem jest więc troska dorosłych o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży oraz kształtowanie państwa prawa. …” http://www.uni.opole.pl/page/2754/rusza-program-edukacji-prawnej-nastolatkow

Dnia 20 maja prelekcje   dla naszych uczniów poprowadził adwokat  p. Damian Sciubidło – absolwent Uniwersytetu Łódzkiego. W swojej pracy zajmuje się prawem cywilnym, rodzinnym, administracyjnym oraz karnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa karnego skarbowego, ze względu na wieloletnie doświadczenie zawodowe. Zajmuje się również bieżącym doradztwem prawnym związanym ze stałą obsługą działalności podmiotów gospodarczych.