Międzynarodowa wymiana sportowa młodzieży

 

Międzynarodowa wymiana sportowa młodzieży

 z udziałem uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2

z Oddziałami Dwujęzycznymi w Oleśnie

 

Z inicjatywy Opolskiego Kuratora Oświaty w dniach od 18 września do 22 września 2017 r. w Bad Marienberg/ Niemcy odbyła się druga międzynarodowa wymiana sportowa młodzieży.

W wymianie tej brała udział  16 osobowa delegacja uczniów klas drugich gimnazjum z Oleskiej Dwójki oraz uczniowie z oddziałów gimnazjalnych z  Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Strzelcach Opolskich oraz Kopernikus-Gymnasium w Wissen i  Evangelisches Gymnasium Bad Marienberg w ilości 64 dzieci pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego z obu państw.

Wymiana sportowa w swoim programie zawierała planowane elementy integracji grupy w postaci aktywności sportowych, ale najważniejszym elementem były gry i zabawy integracyjne, których scenariusze były budowane zgodnie z zasadami pedagogiki i wypróbowane przez wieloletnią praktykę.

Program wymiany zawierał szereg zawodów sportowych, w których młodzież podzielona była na grupy mieszane pod względem narodowości. Dominowały gry zespołowe prowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego na terenie Kopernikus-Gymnasium w Wissen i Evangelisches Gymnasium w Bad Marienberg.

Dodatkowymi atrakcjami w trakcie pobytu było wspólne grilowanie, pobyt w parku linowym, spotkanie z  prezydentem Landtagu Nadrenii-Palatynatu Panem Henrikiem Hering, gdzie wraz z młodzieżą grał w badmintona, zwiedzanie miasta Mainz oraz stadionu 1. FSV Mainz 05.

Podsumowanie wymiany sportowej odbyło się podczas wspólnego ogniska w Schronisku Młodzieżowym w Bad Marienberg, w którym młodzież nocowała. W spotkaniu  tym uczestniczył Pan Stefan Kölsch wizytator Nadzoru i Usług- Nadzór Pedagogiczny w Koblencji, Pan Thomas Heck dyrektor Kopernikus- Gymnasium w Wissen natomiast z ramienia Opolskiego Kuratora Oświaty obecny podczas całego spotkania był pan Tomasz Słodziński – starszy wizytator Wydziału Rozwoju Edukacji.

Rewizyta grupy niemieckiej na Opolszczyźnie odbędzie się w maju 2018 r.