Konkurs fotograficzny dla dzieci i młodzieży „Osobliwości przyrodnicze w obiektywie”

 

kkk
Zapraszamy miłośników fotografii do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym „Osobliwości przyrodnicze w obiektywnie”. – termin nadsyłania prac i zgłoszeń upływa 22 maja 2017r. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 12 do 16 lat uczęszczającej do szkół na terenie województwaaparat opolskiego. Konkurs propaguje ideę związaną z ochroną rodzimej flory występującej na terenie województwa opolskiego, a zwłaszcza jej cennych elementów związanych z gatunkami chronionymi roślin, zadrzewieniami przydrożnymi, tradycyjnymi sadami i alejami drzew owocowych. Realizowany jest w ramach projektu„Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
Termin nadsyłania zgłoszeń na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego upływa 22 maja 2017r. (decyduje data wpływu do sekretariatu Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Józefa Hallera 9, 45-867 Opole) Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 3451/2017 z dnia 13 marca 2017r. ogłosił konkurs fotograficzny dla dzieci i młodzieży.

Szczegóły w dokumencie PDF pdf_icon