„Jedz zdrowo!” to nowe hasło Zespołu Szkół Nr 2 w Oleśnie

 

Obok stołówki szkolnej oraz działającego  od lat programu „Owoce w szkole”,  uczniowie oleskiej „Dwójki” od 10 marca b.r. na każdej przerwie lekcyjnej mają do dyspozycji świeże, pyszne, pachnące polskie jabłka.
Z troski o zdrowe nawyki żywieniowe wśród uczniów, szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego programu Agencji Rynku Rolnego, polegającego na  bezpłatnej dystrybucji owoców do szkół. Są to jabłka objęte embargiem rosyjskim. Szkoła zakontraktowała  z ARR umowę na odbiór 4,5  tony owoców. Pierwsze 1500 kg  jabłek trafiło już na uczniowskie stoły.