Egzaminy ustne Deutsches Sprachdiplom 1

 

W dniach 10-11 kwietnia br. w naszej szkole odbyły się egzaminy ustne w ramach realizowanego w szkole programu DSD I.

DSD I (Deutsches Sprachdiplom I) to egzamin organizowany przez Federalny Urząd Administracyjny Republiki Federalnej Niemiec we współpracy z rządami wszystkich landów RFN (Stała Konferencja Ministrów Oświaty).

Egzamin przeprowadzany jest tylko w licencjonowanych szkołach partnerskich Republiki Federalnej Niemiec i przystąpić do niego mogą jedynie uczniowie tych szkół.
Uczniowie gimnazjum mają możliwość zdawania egzaminu na poziomie B1 i/lub A2(wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenie Językowego), a po ukończeniu gimnazjum mogą kontynuować realizację tego programu w liceum i przygotowywać się do kolejnego certyfikatu, tym razem na poziomie C1(DSD II).
DSD I składa się z dwóch zasadniczych części: pisemnej i ustnej.
Egzamin pisemny obejmuje:
– rozumienie tekstu czytanego
– rozumienie tekstu słuchanego
– komunikację pisemną
Prace egzaminacyjne wysyłane są do Niemiec, tam też są sprawdzane i oceniane.
Egzamin ustny to 15 minutowa rozmowa, którą ocenia koordynator ze strony niemieckiej oraz nauczyciel języka niemieckiego.

W tym roku przewodniczącą komisji egzaminacyjnej była pani  Nina Diehl, wydelegowana z Niemiec koordynatorka programu na Opolszczyznę.

Do egzaminu przystąpiło 19 uczniów i dla wszystkich zakończył się on sukcesem, z czego 5 uczniów uzyskało poziom językowy A2 i 14 uczniów poziom B1. Serdeczne gratulacje!!!