Dyplomy DSD 1 wręczone!

 

17 października 2017r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. księżnej Jadwigi Śląskiej w Oleśnie dyrektor szkoły Jerzy Jeziorowski oraz kierownik Wydziału Edukacji Janusz Wojczyszyn wręczyli 21 dyplomów Deutsches Sprachdiplom I, absolwentom szkoły, którzy z powodzeniem ukończyli trzyletni kurs językowy DSD.

Kurs zakończył się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu państwowego potwierdzającego znajomość języka niemieckiego na poziomie A2/B1.

W całej Polsce tylko 100 szkół ma uprawnienia do przeprowadzania egzaminu DSD, z czego 48 to gimnazja.
W ciągu trzech lat egzaminacyjnych dyplom DSD otrzymało 58 uczniów oleskiej „Dwójki”. Przygotowanie uczniów do egzaminu możliwe jest dzięki finansowanej przez miasto nauce języka w poszerzonym wymiarze.

Administracyjny Republiki Federalnej Niemiec we współpracy z rządami wszystkich landów RFN (Stała Konferencja Ministrów Oświaty).

Egzamin przeprowadzany jest tylko w licencjonowanych szkołach partnerskich Republiki Federalnej Niemiec i przystąpić do niego mogą jedynie uczniowie tych szkół.
Uczniowie gimnazjum mają możliwość zdawania egzaminu na poziomie B1 i/lub A2(wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenie Językowego), a po ukończeniu gimnazjum mogą kontynuować realizację tego programu w liceum i przygotowywać się do kolejnego certyfikatu, tym razem na poziomie C1(DSD II).
DSD I składa się z dwóch zasadniczych części: pisemnej i ustnej.
Egzamin pisemny obejmuje:
– rozumienie tekstu czytanego
– rozumienie tekstu słuchanego
– komunikację pisemną
Prace egzaminacyjne wysyłane są do Niemiec, tam też są sprawdzane i oceniane.
Egzamin ustny to 15 minutowa rozmowa, którą ocenia koordynator ze strony niemieckiej oraz nauczyciel języka niemieckiego.
Jakie korzyści niesie ze sobą egzamin DSD 1?
• Naukę w oparciu o najlepsze metody uczenia się języka obcego
• Możliwość uzyskania znajomości języka niemieckiego poświadczonej międzynarodowym certyfikatem DSD 1(na poziomie A2/B1 w gimnazjum)
• W trakcie trzyletniego cyklu nauki języka niemieckiego, uczniowie wyróżniający się mają możliwość uczestnictwa w bezpłatnych wakacyjnych kursach językowych w Niemczech
• Egzamin DSD I jest całkowicie finansowany przez Republikę Federalną Niemiec – przeprowadzany bezpłatnie
• Uczniowie otrzymują certyfikat DSD1 na poziomie B1 po uzyskaniu 12 z 24 punktów, na poziomie A2 po uzyskaniu 8 z 24 punktów.
• Certyfikat jest dyplomem opisowym – zawiera opis uzyskanych wyników