Cyberbezpieczny Uczeń

 

24 kwietnia 2017 roku w naszej szkole w ramach wojewódzkiego program podniesienia świadomości w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu, w ramach inicjatywy „Cyberbezpieczny Uczeń”,  powstałego z inicjatywy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu, we współpracy z Wojewodą Opolskim oraz Opolskim Kuratorem Oświaty, odbyło się spotkanie z podkom. Grzegorzem Filipkiem – specjalistą sekcji dw. z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej  w Opolu

Spotkanie, w którym  uczestniczyli uczniowie gimnazjum miało na celu:

  • kształtowanie i promowanie bezpiecznych zachowań użytkowników sieci internetowej,
  • przybliżenie zagrożeń wynikających z sieci internetowej (child grooming, pedofilia, seksting),
  • podniesienie świadomości o zagrożeniach związanych z cyberprzestępczością oraz przepisy karne i procedury postepowania w przypadku ujawnienia zagrożeń płynących z zagrożeń z korzystania z Internetu,
  • ograniczenie zjawiska cyberprzemocy wśród młodzieży,
  • zapoznanie z metodami działania przestępców oraz sposobami wykorzystywanymi przez przestępców (hacking, wyłudzanie danych osobowych, oszustwa internetowe),
  • podniesienie świadomości uczestników w zakresie odpowiedzialności prawnej związanej z działaniami podejmowanymi w Internecie (utwory prawnie chronione, obrót wyrobami z podrobionymi znakami towarowymi, sprzedaż leków, publikowanie wizerunku),
  • podniesienie świadomości użytkowników sieci internetowej w zakresie metod obrony przed zagrożeniami płynącymi z Internetu.

c