Apel podsumowujący I półrocze

 

W ostatnim dniu nauki przed feriami zimowymi, w szkole odbyły się apele podsumowujące wyniki nauczania i osiągnięcia uczniów w pierwszym półroczu roku szkolnego 2018/2019, w klasach I-III odbył się również apel poświęcony bezpieczeństwu w trakcie ferii zimowych.