Kolejne spotkanie z historią

 

W dniu 25 stycznia 2019 r.  gimnazjaliści z kl. III a pojechali do Warszawy, gdzie zwiedzali Muzeum Powstania Warszawskiego. Wyjazd był nagrodą za zajęcie II miejsca w konkursie multimedialnym pt. „W stulecie odzyskania niepodlegości – oni wzorcami polskości na Górnym Śląsku”. W ramach konkursu uczniowie nakręcili reportaż pt. „Wojciech Korfanty – budziciel polskości na ziemi oleskiej”. Praca ta prezentowana była podczas ogólnopolskiej inauguracji 26. Europejskich Dni Dziedzictwa, 8 września 2018 r. w Oleśnie.

Wyjazd do Warszawy to dla kl. III a jeden z kolejnych punktów obchodów 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Wcześniej wzięli udział w otwartych lekcjach historii o tematyce niepodległościowej zorganizowanych dla nich w Byczynie i Proślicach. Następnie zapoznali się z wystawą czasową  pt. „Po wiekach całych ku Tobie Polsko” w Muzeum Regionalnym w Oleśnie. W październiku 2018 r. bardzo chętnie zaangażowali się w pisanie kartek i listów do powstańców warszawskich w ramach akcji „BohaterON – włącz historię”. Teraz czekają na listy zwrotne, bo chcą kontynuować korespondencję.