klasa 3 b

 
 

 Informatyka:    Informatyka-klasa-3-fragment     praca w edytorze tekstu 3b 

                           Krzyżówka – tabele w edytorze tekstu   Zera i jedynki Zadania      

                           Instrukcja Zera i Jedynki    Mistrz klawiatury 3 PSP    Nauka kodowania klasa 3 PSP  Wakacje  klasa 3

Język angielski:   tiger 3, unit 5 pdp            Scan (4)    Opis dnia – wersja do przepisania     Opis dnia do wklejenia do zeszytu