NAUCZANIE ZDALNE

 
 

Drodzy uczniowie, w związku z zamknięciem szkoły, w tym miejscu mogą pojawiać się materiały zlecone przez nauczycieli do samodzielnej pracy w domu dla poszczególnych klas.

Ważne jest jednak, aby najpierw sprawdzać zadania i informacje w naszym e-dzienniku.

Dziennik nie ma możliwości przesyłania załączników (kart pracy, ćwiczeń itp.) dlatego, jeśli będzie taka konieczność, dodatkowe materiały będą umieszczane tutaj. Wystarczy wskazać klasę poniżej:

klasa 1 a
klasa 1 b
klasa 2 a
klasa 2 b
klasa 3 a
klasa 3 b

świetlica szkolna
pomoc psychologiczno-pedagogiczna
biblioteka szkolna

klasa 4 a
klasa 5 a
klasa 5 b
klasa 5 c
klasa 6 a
klasa 6 b
klasa 6 c
klasa 6 d
klasa 7 a
klasa 7 b
klasa 8 a
klasa 8 b

kształcenie na odległość – Informacja Dla Rodziców
kształcenie na odległość – Informacja Dla Uczniów
kształcenie i wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi