NAUCZANIE ZDALNE

 
 

Drodzy Rodzice i Uczniowie,

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
klasy IV – VIII  przechodzą na naukę zdalną od 26 października 2020 r.

Klasy I – III przechodzą na naukę zdalną od 9 listopada 2020 r.

W poniedziałek 26 października szkoła rozpoczęła zdalne nauczanie przez platformę Office 365- aplikację Teams. Zajęcia z uczniami odbywają się w czasie rzeczywistym zgodnie z planem lekcji danego oddziału klasowego.

Organizację pracy zdalnej w naszej szkole reguluje Zarządzenie 20/2020 dostępne w dokumentach szkoły, poniżej zamieszczamy dodatkowe informacje dla rodziców.

Informacje dla rodziców i uczniów klas 1-3 dotyczące korzystania z aplikacji Teams

Informacja dla rodziców o prowadzeniu nauki zdalnej

Każdy nauczyciel i uczeń korzystający z eDziennika UONET+ ma możliwość korzystania z pakietu
OFFICE 365  za darmo!

Aby skorzystać z pakietu OFFICE 365 należy

Wejść na stronę: https://www.office.com/ i postępować wg poniższej  instrukcji: instrukcja w wersji PDF

więcej informacji znajdziesz w archiwum naszej strony


świetlica szkolna
pomoc psychologiczno-pedagogiczna
biblioteka szkolna

 

kształcenie na odległość – Informacja Dla Rodziców
kształcenie na odległość – Informacja Dla Uczniów
kształcenie i wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi